Natječaj za upis djece u vrtić – pedagoška godina 2024./2025.

upis u dječji vrtić

Vijesti

16/05/2024

Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić Vrhovine u pedagoškoj 2024./2025. da mogu predati Zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju u razdoblju od 18.05.2024. do zaključno 10.06.2024. godine, osobno u vrtiću ili putem preporučene pošte na adresu: Senjska 60, 53223 Vrhovine.

Zahtjev za upis biti će moguće preuzeti na Internet stranicama vrtića (Upisi) ili osobno u vrtiću.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže sljedeće dokumente:

  • Presliku rodnog lista i domovnice djeteta neovisno o datumu izdavanja
  • Uvjerenje o prebivalištu/boravištu djeteta i roditelja (MUP) ili preslike osobnih iskaznica
  • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju, potvrdu škole/fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis.
  • Ostale dokumente navedene na obrascu zahtjeva kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Za sve ostale informacije roditelji/skrbnici mogu se obratiti na broj telefona 053/ 333 – 345, te na mail adresu vrtića:
[email protected]

Propustili ste…

Skip to content