O nama

Općina Vrhovine je jedinica lokalne samouprave u sastavu Ličko-senjske županije i područije je od posebnog državnog interesa. Područje Općine Vrhovine prostire se na obroncima Male Kapele između Nacionalnog parka Plitvička jezera i Velebita na važnom tranzitnom prometnom pravcu D52. Klima je na području Općine Vrhovine planinska, s nekim obilježjima kontinentalne klime u nizinskom dijelu.  Općina Vrhovine je političko teritorijalna  zajednica u kojoj je 1991.godine živjelo  2.853 stanovnika, dok ih je danas samo 1.256  (popis 2001), te prevladava stanovništvo treće životne dobi.

Dječji vrtić Vrhovine novoosnovani je vrtić koji je trebao započeti  sa radom 11.3.2020. Zbog panemiji Covid 19 odgođen je početak dva mjeseca, točnije vrtić je počeo sa radom 11.5.2020. godine. Prostor vrtića je preuređen za potrebe odgojno obrazovnog rada, te je opremljen sa novim odgovarajućim namještajom na adresi Senjska 60, Vrhovine u prizemlju zgrade.

 

U Dječjem vrtiću Vrhovine provodi se redoviti desetosatni program, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje se  program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja.

 

U vrtiću su ukupno četiri zaposlenika: dva odgojitelja, jedan ravnatelj, te jedna kuharica-spremačica.

Filozofija & Misija

Svrha našeg djelovanja je stvaranje uvjeta za potpuni razvoj djetetove osobnosti, vještina i obrazovnih kompetencija.

Pomažemo Vašoj djeci istraživati, rasti, i učiti

Svrha našeg djelovanja je stvaranje uvjeta za potpuni razvoj djetetove osobnosti, vještina i obrazovnih kompetencija.

|

Što roditelji govore o nama ?

“Presretan sam roditelj, svaki dan vidim napredek kod svog djeteta ..” 

“Tete iz vrtića su super, presretni smo što imamo vrtić u Vrhovinama”