O nama

Općina Vrhovine je jedinica lokalne samouprave u sastavu Ličko-senjske županije i područje od posebnog državnog interesa. Područje Općine Vrhovine prostire se na obroncima Male Kapele između Nacionalnog parka Plitvička jezera i Velebita na važnom tranzitnom prometnom pravcu D52.  Klima je na području Općine planinska, s nekim obilježjima kontinentalne klime u nizinskom dijelu. Općina Vrhovine je političko teritorijalna  zajednica u kojoj je 1991. godine živjelo  2.853 stanovnika, dok ih je danas samo 1.256  (popis 2001), te prevladava stanovništvo treće životne dobi.

Budući da Općina Vrhovine nije imala institucionalno riješeno pitanje predškolskog odgoja djece sa svojeg područja, određeni broj djece s područja naše Općine polazilo je dječje vrtiće u susjednim jedinicama lokalne samouprave. Iz tog razloga Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 16. sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine donijelo je Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića  Vrhovine  prema važećem Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakonu o ustanovama. Dječji vrtić Vrhovine novoosnovani je vrtić koji je trebao započeti  sa radom u ožujku 2020. godine, međutim zbog panemije Covid 19 odgođen je početak, te je vrtić započeo sa radom 11.svibnja. 2020. godine. Prostor vrtića je preuređen za potrebe odgojno obrazovnog rada, te je opremljen sa novim odgovarajućim namještajem na adresi Senjska 60, Vrhovine u prizemlju zgrade.

U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića provodi se redoviti desetosatni program, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje se  program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Boravak djeteta u Dječjem vrtiću svakom će djetetu omogućiti razvijanje sposobnosti i kreativnost kroz osmišljen cjelodnevni program u kojem se djetetu u pedagoški osmišljenom okruženju i uz stručnu pomoć odgojitelja omogućuje aktivnosti i igra prilagođena njegovim potrebama.

U vrtiću koji je odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke prilike ostvarivati interakcije s drugom djecom i odraslima, važno je njegovati vrijednosti kao što su humanizam, tolerancija, odgovornost, identitet, autonomija, znanje i kreativnost. Navedene vrijednosti ključne su odrednice naše misije i vizije vrtića. Stoga je naš krajnji cilj kroz svakodnevne životne situacije, dnevne aktivnosti i rutine stjecati kompetencije za cjeloživotno učenje djece i odraslih.

​U vrtiću su djeca smještena u dvije odgojno-obrazovne skupine, jedna mješovita jaslička dob i jedna mješovita vrtićka dob djece. 

U organizaciji rada Vrtić ima ukupno šest zaposlenih. Četiri odgojiteljice, jedna kuharica/spremačica i jedna ravnateljica.

 

Filozofija & Misija

Svrha našeg djelovanja je stvaranje uvjeta za potpuni razvoj djetetove osobnosti, vještina i obrazovnih kompetencija.

Pomažemo Vašoj djeci istraživati, rasti, i učiti

Svrha našeg djelovanja je stvaranje uvjeta za potpuni razvoj djetetove osobnosti, vještina i obrazovnih kompetencija.

|

Što roditelji govore o nama ?

“Presretan sam roditelj, svaki dan vidim napredek kod svog djeteta ..” 

“Tete iz vrtića su super, presretni smo što imamo vrtić u Vrhovinama”

Skip to content