Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Osnivač imenuje 3 člana iz reda javnih radnika, 1 član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja, a 1 član biraju roditelji korisnika usluga javnim glasovanjem na sastanku roditelja. Član Upravnog vijeća ne može biti osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu  od nasilja u obitelji.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovno izabrane i imenovane za članove Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrhovine su:

  1. Veljko Vukmirović, predsjednik
  2. Ana Pavlović Banić, član iz reda Osnivača
  3. Biljana Čudić, član iz reda Osnivača
  4. Ksenija Šimatović, član iz reda roditelja
  5. Ivana Matasić, član iz reda odgojitelja

Sjednice upravnog vijeća

Skip to content