Upisi

Kako se prijaviti za vrtić?

Ispunjen obrazac potpisati od strane oba roditelja :

Obrazac :

 

Osnovna dokumentacija :
  1. preslika rodnog lista ili izvadka iz matice rođenih i domovnice djeteta neovisno o datumu izdavanja
  2. uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili preslika osobnih iskaznica roditelja
  3. potvrdu ili elektronički zapis HZMO o trenutačnom zaposlenju, potvrdu škole/fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa :

za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata

za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka

za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

za dijete roditelja koji su na školovanju dokumentacija/potvrda iz koje je vidljivo da je osoba u postupku školovanja

za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji

za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis

za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji

za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu

za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb

Ostala dokumentacija :
  • Roditelj na intervju donosi:
  1. Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
  2. Knjižicu cijepljenja na uvid
  3. Potvrda o izabranom stomatologu

Upitnik za prijem:

9 + 14 =

Skip to content